KOHERENT

HELSE

Fra den 1.oktober 2021 er Lene Hubak Fleischer og Camilla Gaarden Sundsbak å finne som terapeuter hos Atlet Fysio. Vi beholder denne siden enn så lenge som kontakt- og informasjonsportal for alle dere som er i behov av psykomotorisk avtalefysioterapi i Nordre Follo kommune.


Individuell


I indivduell terapi er det fokus på deg, din kropp og ditt liv sett i sammenheng og samhørighet. Vi går sammen med deg inn i din livshistorie slik den fortelles med ordene våre og med kroppen vår. Vi kan si at ordene skaper fortellinger og kroppen skaper fenomener. Sammen skaper disse vår livhistorie. Livet er nedskrevet i kroppen vår, i vårt reaksjonsmønster og vår relasjon til oss selv og våre omgivelser. De kroppslige fenomenene vi møter kan være smerter, utmattelse, stivhet, ulike former for ubehag, dissosiasjon, reguleringsvansker mm. Sammen med deg vil vi bruke vår kompetanse til å utforske (og kanskje utfordre) hva vi tenker om og opplever i kroppen vår, og skape et utgangspunkt og en prosess slik at du kan bedre ivareta deg selv og kroppen din i det livet og den hverdagen du står i.


Gruppe


Vi har ulik størrelse på de ulike gruppene. Fra små grupper på 3 - 4 til grupper på opptil 8-10. Gruppene har ulike fokus og tilnærminger; fra ro og tilstedeværelse til vitalitet og lek.Kurs


Med ujevne mellomrom vil det her komme informasjon om kurs. Vi setter også pris på å få innspill om hva dere har behov for eller lyst til å utforske mer i kursform. Det kan være alt fra stressmestring, angsthåndtering, traumeforståelse, langvarig smerteproblematikk mm.


KOHERENT HELSE

Koherent

[kohere´nt]

(Adjektiv)

- sammenhengende, samhørig og samstemt

- noe som henger/hører sammen

- (om et argument, teori) noe som er formidlet logisk, fornuftig, tydelig og konsistent

- noe som former og forener en enhetlig helhet

- (i språkvitenskap) en sammenheng som skaper mening

- (i fysikk) på samme bølgelengde, med samme frekvens, relasjonelt.


Våre terapeuter

Her ved Koherent Helse har vi fokus på sammenhenger og samhørighet i kropp, liv og helse.

Begge terapeuter er utdannet psykomotoriske fysioterapeuter. De har igjennom årene utvidet og utviklet sin kompetanse innen feltet. Kompetansen favner mennesker i hele sitt livsløp fra barn og ungdom til eldre, og skreddersys deg og din behov. 

CAMILLA GAARDEN SUNDSBAK

Camilla ble utdannet fysioterapeut ved Odense i 1997. I 2007 var hun ferdigutdannet psykomotorisk fysioterapeut og har siden jobbet på institutt. Hun har jobbet med psykomotorisk fysioterapi i gruppe og individuelt på Skrenten Fysioterapi siden 2011.


Hun kurses og veiledes av spesialist i psykomotorisk fysioterapi Karen Margrethe Sæbø i sjokk og traumearbeid, og av sosialpedagog John Andersen som lærer henne at det bak alle følelser i opprør er steder med fred og ro.


Camilla liker lange gå- og joggeturer i marka og Netflix.

.

LENE HUBAK FLEISCHER

Lene ble utdannet fysioterapeut ved University of Teesside i 2000.  Hun kom rett inn i psykomotorikk i sin første jobb og startet med psykomotoriske grupper i 2000. I 2003 var hun ferdigutdannet psykomotorisk fysioterapeut og ble i 2008 spesialist (fornyet i 2015). Hun har jobbet flere runder i primærhelsetjeneste og kommune som psykomotorisk fysioterapeut, samt jobbet i over ett tiår i psykiatrien i spesialisthelsetjenesten. Hun har flere års fordypning og en 3-årig utdannelse innen kroppslig traumebehandling.


Lene liker dansing, mat og hengekøyer (ikke nødvendigvis i den rekkefølgen).